تایتل قالب  نایاب دانلود طراحی سایت سئو قالب بیان
انگیزشی...روزانه نویس های کنکوری...و از این قبیل :)


تو همیشه میتونی رویا داشته باشی
توی هر سنی میتونی آرزو داشته باشی...
مهم نیست بزرگ باشن یا کوچیک مهم اینه که رویا ها و آرزوهای تو هستن...اینه که قشنگشون میکنه:)
برای رسیدن به آرزوهات باید قدم برداری...باید تلاش کنی...باید همیشه امید داشته باشی...
باید با رویاهات زندگی کنی...و مطمئن باشی که روزی بهشون میرسی....
و اینو بدون که رویا ها تاریخ انقضا ندارن...
اینو بدون و هیچوقت از رویاهات دست نکش...
اینو بدون و برای رسیدن بهشون تلاش کن...
و مطمئن باش محقر خواهند شد:)


*آغاز: 97.7.15*
627 روز باقی مونده:)
تا*99.4.5*


بایگانی